09:30-11:00h Parallel session 1  “Matemàtiques, física i literatura” (Espai SALA CAMBRA)

Moderador: Dr. Joan Saurina, director de la Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill de la Universitat de Girona i professor de física a la UdG.

6 TEMES