18:45-20:15h Parallel session 1“Ciències a l’art occidental” (Espai SALA CAMBRA)

Moderador: Dr. Josep Arnau, president de l’Associació Seguim fen UdG – ASFU

6 TEMES