Chair: Carlos Gámez (Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill, Universitat de Barcelona)